mobiDziennik - Dziennik elektroniczny

Logo szkoły

VII Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki w Poznaniu
http://dabrowka.poznan.pl
Dziennik archiwalny na rok szkolny 2021/2022 znajduje się pod adresem: https://dabrowka.mobidziennik.pl/2021